Інтернатура по хірургії

Волинська філія кафедри хірургії і ендоскопії

факультету післядипломної освіти Львівського національного

медичного університету ім. Данила Галицького.

Волинська філія кафедри хірургії та ендоскопії (зав. кафедрою д.м.н., професор Матвійчук Богдан Олегович) є частиною Волинської філії факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького і знаходиться в місті Луцьку у Волинській області.

Філія створена в 1992 р. У різні роки  навчання тут проходили навчання від 4 до 32 молодих спеціалістів за фахом «Хірургія». Сьогодні випускники філії кафедри хірургії та ендоскопії працюють майже в усіх закладах охорони здоров’я Волинської області, а також за її межами – в багатьох областях нашої країни та за кордоном.

11

 

Керівником Волинської філії кафедри хірургії та ендоскопії ФПДО з 2006 р. є к.м.н., доцент Лазько Вячеслав Миколайович, завідувач хірургічним відділенням Луцької ЦРЛ, член Всеукраїнської асоціації пластичних, реконструктивних та естетичних хірургів (спеціалізація: загальна хірургія, онкологічна хірургія).

Штат філії складається з 5 викладачів та лаборанта. Троє з них кандидати медичних наук, троє – завідувачі хірургічними відділеннями. Асистенти філії кафедри є авторами 5 монографій, 148 друкованих робіт, 4 методичних рекомендацій та 2 патентів. Викладачі кафедри є активними учасниками загальноукраїнських та міжнародних наукових конференцій.

Головною клінічною базою філії кафедри хірургії є Луцька міська клінічна лікарня, яка нараховує 345 ліжок. В складі лікарні – відділення ургентної та планової хірургії, травматологічне, гінекологічне, урологічне, нейрохірургічне відділення, відділення опікової травми і пластичної хірургії. Щорічно в Луцькій міській клінічній лікарні виконується близько 6 тисяч оперативних втручань. На базі відділення ургентної хірургії (єдиного спеціалізованого відділення  по наданню невідкладної хірургічної допомоги у Волинській області)  інтерни-хірурги мають змогу ознайомитись з особливостями діагностики хворих з гострою хірургічною патологією, визначитись з тактикою у виборі лікування для хірургічних хворих, а також під керівництвом досвідчених хірургів відділення навчитися основних оперативних втручань, необхідних хірургам-початківцям. Новітні хірургічні технології (відеолапароскопічні операції, застосування алотрансплантатів у лікуванні гриж, малоінвазивні методики лікування) знаходять широко застосовуються в плановому хірургічному відділенні.

Очний цикл навчання для інтернів-хірургів проходить на базах кращих медичних установ області: Волинській обласній клінічній лікарні, Волинському обласному онкологічному диспансері та Луцькій центральній районній лікарні, де працюють асистенти кафедри. На базі Волинської обласної клінічної лікарні лікарі-інтерни засвоюють основи судинної хірургії, торакальної хірургії, кардіохірургії, проктології, ортопедії, мають змогу ознайомитися з новітніми  технологіями променевої діагностики, агіографічними та відеоендоскопічними дослідженнями. Можливості ранньої діагностики злоякісних пухлин, нові  діагностичні програми та сучасні підходи і методи оперативного лікування новоутворів широко представлені для навчання в хірургічному відділенні Волинського обласного онкологічного диспансера. Широкий діапазон оперативних втручань, які виконуються в хірургічному відділенні Луцької центральної районної лікарні: класичні втручання на органах черевної порожнини в поєднанні з відеолапароскопічним виконанням при калькульозному холециститі, гострому апендициті, кістах органів черевної порожнини, пластичні та естетичні втручання, а також різноплановість операцій: хірургічні, травматологічні, гінекологічні, урологічні як планові, так і невідкладні, в дорослих пацієнтів та дітей дозволяють інтернам  добре підготуватися до роботи в різних медичних закладах охорони здоров’я.

 

Адреса деканату Волинської філії факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького:

 

43000, м. Луцьк, пр. Грушевського, 21,

Волинська обласна клінічна лікарня.

Декан: к.м.н., доцент Дорецький Віктор Васильович

тел. (0332) 23-40-61

ел. пошта : filia_ldmu@mail.ru.

Author Info

Вячеслав Лазько