РАК  ШЛУНКА

Рак шлунка / А.О. Протопопов, В.М. Лазько, Д.С.Чмерук – Луцьк: ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2011. – 168 с., іл.

Рак шлунка

 

         

         В навчальному посібнику «Рак шлунка» подана сучасна інформація про епідеміологію, класифікацію, клініку, діагностику та принципи лікування раку шлунка. Особлива увага приділена передраковим станам, методам первинної і вторинної профілактики цієї патології.

         Посібник розрахованийна онкологів-хірургів, хірургів загального профілю, лікарів-інтернів. Він також може бути з успіхом використаний терапевтами, гастроентерологами та сімейними лікарями, котрі займаються диспансеризацією хворих з передраковими змінами в шлунку.

 

Зміст

 

1. Вступ

2. Хірургічна анатомія шлунка

3. Статистика раку шлунка

4. Дієта і рак шлунка

5. Фонові захворювання та фактори підвищеного ризику при раку шлунка

5.1.   Хронічний гастрит

5.2.   Поліпи

5.3.   Виразкова хвороба

5.4.   Хелікобактерна інфекція

5.5.   Епітеліальна дисплазія

6. Локалізація раку шлунка

7. Анатомічна класифікація раку шлунка

8. Макроскопічні критерії прогнозу при раку шлунка

9. Гістологічні типи раку шлунка

10. Ступінь злоякісності раку шлунка

11. Метастази раку шлунка

12. Природний перебіг раку шлунка

13. Поняття про ранній рак шлунка

14. Класифікація раку шлунка за системою ТNМ

15.Японська класифікація раку шлунка

16. Діагностика раку шлунка

16.1  Лабораторні, рентгенологічні та ендоскопічні методи

16.2  Уточнювальна діагностика

16.3  Диференціальна діагностика

16.4  Нові технології в діагностиці і стадіюванні раннього раку шлунка

17. Лікувальна тактика при раку шлунка

18. Лікування раннього раку шлунка

19. Лікування резектабельного раку шлунка

19.1  Субтотальна дистальна резекція

19.2  Субтотальна проксимальна резекція

19.3  Гастректомія

19.4  Лапароскопічна хірургія

20. Комбіновані операції при місцево розповсюдженому раку шлунка

21. Паліативні і симптоматичні операції при раку шлунка

22. Принципові комбіновані резекції при раку шлунка

23. Принципи лімфодисекції при раку шлунка

23.1  Розширена лімфодисекція

23.2  Розширені субтотальні резекції і гастректомії .

24. Хіміотерапія при раку шлунка

24.1  Внутрішньоартеріальна селективна хіміотерапія

24.2  Паліативна хіміотерапія

24.3  Нові технології в лікуванні дисемінованогораку шлунка

25. Променева терапія раку шлунка

26. Рак проксимального відділу шлунка

27. Стентування при іноперабельномукардіо-езофагеальному раку

28. Інші методи реканалізації при занедбаному раку кардіоезофагеальної зони

29. Рецидив раку шлунка

30. Післяопераційні ускладнення у хворих на рак шлунка

31. Кровотеча при раку шлунка

32. Перфоративний рак шлунка

33. Проблеми скринінгу раннього раку шлунка

34. Організаційні заходи з виявлення раннього раку шлунка

35. Відновне лікування хворих на рак шлунка

36. Профілактика раку шлунка

37. Диспансеризація хворих на рак шлунка

38. Віддалені результати лікування раку шлунка

39. Підсумок

40. Додатки

41. Список рекомендованої літератури